Gisela Bohlin

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4398

E-post: gisela.bohlin@hb.se

Rumsnummer: B508

Signatur: GIBO