Gisela Bohlin

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4398 E-post: gisela.bohlin@hb.se Rumsnummer: B508 Signatur: GIBO