Hans Bergkvist

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-435 4135

E-post: hans.bergkvist@hb.se

Rumsnummer: L506

Signatur: HAB