Hanna Kantola

Verksamhetsstöd

Utbildningsstöd

Telefonnummer: 033-435 4091

Mobilnummer: 0730-381501

E-post: hanna.kantola@hb.se

Rumsnummer: C305

Signatur: HALA