Håkan Svensson

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för ingenjörsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4618 E-post: hakan.svensson@hb.se Rumsnummer: C824 Signatur: HASV