Henrik Schmidt

Ledningen
— Grants and Innovation Office

Telefonnummer: 033-435 4233

E-post: henrik.schmidt@hb.se

Rumsnummer: T3007

Signatur: HESC