Hans Wirstam

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 4641

E-post: hans.wirstam@hb.se

Rumsnummer: D804

Signatur: HNWI