Hans Wirstam

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 4641

Mobilnummer: 0790-670242

E-post: hans.wirstam@hb.se

Rumsnummer: D804

Signatur: HNWI