Ia Williamsson

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för informationsteknologi

Telefonnummer: 033-435 4821 E-post: ia.williamsson@hb.se Rumsnummer: L326 Signatur: IAWI