Ia Williamsson

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för informationsteknologi

Telefonnummer: 033-435 4821

E-post: ia.williamsson@hb.se

Rumsnummer: L326

Signatur: IAWI