Irene Höglund Lammassaari

Verksamhetsstöd

Akademistöd

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Enheten för polisutbildning

Akademin för polisiärt arbete

Sektionen för polisutbildning campus

Telefonnummer: 033-435 4753

Mobilnummer: 0701-866548

E-post: irene.hoglund_lammassaari@hb.se

Rumsnummer: P3609

Signatur: ILA