Ingrid Angwald

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för textilteknologi

E-post: ingrid.angwald@hb.se Rumsnummer: U341 Signatur: INAN