Ingrid Angwald

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för textilteknologi

Telefonnummer:

Mobilnummer:

E-post: ingrid.angwald@hb.se

Rumsnummer: U341

Signatur: INAN