Ingela Pietiläinen

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 5918

E-post: ingela.pietilainen@hb.se

Signatur: INPI