Jan Buse

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4075 E-post: jan.buse@hb.se Rumsnummer: C306 Signatur: JBU