Johanna Rahm

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer:

Mobilnummer:

E-post: johanna.rahm@hb.se

Rumsnummer: A403

Signatur: JHRA