Johanna Rahm

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4021 E-post: johanna.rahm@hb.se Rumsnummer: A403 Signatur: JHRA