Johanna Rahm

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4021

E-post: johanna.rahm@hb.se

Rumsnummer: A403

Signatur: JHRA