Johan Webber

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4859

E-post: johan.webber@hb.se

Signatur: JHWE