Johanna Mellén

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4172

E-post: johanna.mellen@hb.se

Rumsnummer: B614

Signatur: JOME