Joakim Sandström

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för ingenjörsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4607 E-post: joakim.sandstrom@hb.se Rumsnummer: C803 Signatur: JOSA