Jonathan Thornander

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för informationsteknologi

E-post: jonathan.thornander@hb.se

Signatur: JOTH