Karin Lindahl

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

E-post: karin.lindahl@hb.se

Rumsnummer: B423

Signatur: KALI