Karin Lindahl

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4140

E-post: karin.lindahl@hb.se

Rumsnummer: B423

Signatur: KALI