Kristina Gutfelt

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för textilteknologi

Telefonnummer: 033-435 4346 E-post: kristina.gutfelt@hb.se Rumsnummer: T435 Signatur: KGU