Kristian Rödby

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Textila labb

Telefonnummer: 033-435 5963

E-post: kristian.rodby@hb.se

Rumsnummer: T371

Signatur: KRR