Lars Ekström

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
Institutionen för ingenjörsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4228

E-post: lars.ekstrom@hb.se

Rumsnummer: C818

Signatur: LAE