Lari-Valtteri Suhonen

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4282

E-post: lari-valtteri.suhonen@hb.se

Rumsnummer: B526

Signatur: LASU