Leif Andersson

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för informationsteknologi

Telefonnummer: 033-435 4527 E-post: leif.andersson@hb.se Rumsnummer: L438 Signatur: LEAD