Leif Andersson

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
Institutionen för informationsteknologi

E-post: leif.andersson@hb.se

Rumsnummer: L438

Signatur: LEAD