Leif Andersson

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för informationsteknologi

Telefonnummer: 033-435 4527

E-post: leif.andersson@hb.se

Rumsnummer: L438

Signatur: LEAD