Lena-Marie Jensen

Ledningen
— Science Park Borås

Telefonnummer: 033-435 4155

E-post: lena-marie.jensen@hb.se

Rumsnummer: T3012

Signatur: LEJE