Lena-Marie Jensen

Ledningen
— Science Park Borås

Telefonnummer: 033-435 4155 E-post: lena-marie.jensen@hb.se Rumsnummer: T3012 Signatur: LEJE