Lena Thornéus

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4261

E-post: lena.thorneus@hb.se

Rumsnummer: B504

Signatur: LETH