Lena Thornéus

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

E-post: lena.thorneus@hb.se Rumsnummer: B504 Signatur: LETH