Lena Hedegärd

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4736

E-post: lena.hedegard@hb.se

Rumsnummer: E715

Signatur: LHG