Lise-Lotte Omran

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4788

Mobilnummer:

E-post: lise-lotte.omran@hb.se

Signatur: LIOM