Linus Backlund

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4779

E-post: linus.backlund@hb.se

Rumsnummer: E713

Signatur: LNBA