Linus Backlund

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4779 E-post: linus.backlund@hb.se Rumsnummer: E713 Signatur: LNBA