Lars Bohlin

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för företagsekonomi och textilt management

E-post: lars.bohlin@hb.se Signatur: LRBO