Malin Billqvist Ung

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4833

E-post: malin.billqvist_ung@hb.se

Rumsnummer: D428

Signatur: MABI