Malin Billqvist Ung

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4833 E-post: malin.billqvist_ung@hb.se Rumsnummer: D416 Signatur: MABI