Maria Gustafsson

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4719

E-post: maria.gustafsson@hb.se

Rumsnummer: D706

Signatur: MAGU