Marianne Ståhlbrand

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4430

E-post: marianne.stahlbrand@hb.se

Rumsnummer: B415

Signatur: MAST