Marianne Ståhlbrand

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4430 E-post: marianne.stahlbrand@hb.se Rumsnummer: B415 Signatur: MAST