Magdalena Giertz

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Institutionen för arbetsliv och välfärd

Telefonnummer: 033-435 4322

Mobilnummer: 0790-664411

E-post: magdalena.giertz@hb.se

Rumsnummer: C728

Signatur: MGGI