Magdalena Giertz

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för arbetsliv och välfärd

Telefonnummer: 033-435 4322

E-post: magdalena.giertz@hb.se

Rumsnummer: C728

Signatur: MGGI