Maria Jonsson

Verksamhetsstöd

Akademistöd

Akademin för polisiärt arbete

Sektionen för polisutbildning campus

Telefonnummer: 033-435 4246

Mobilnummer: 0701-833637

E-post: maria.jonsson@hb.se

Rumsnummer: P3

Signatur: MJS