Mikael Larsson

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

E-post: mikael.larsson@hb.se

Rumsnummer: E5

Signatur: MKLA