Monik Nyrén

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Sektionen för textilteknologi

Telefonnummer: 033-435 5938

Mobilnummer:

E-post: monik.nyren@hb.se

Rumsnummer: S432

Signatur: MNY