Markus Södergren

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för ingenjörsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4685

E-post: markus.sodergren@hb.se

Rumsnummer: C832

Signatur: MSO