Markus Södergren

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för ingenjörsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4685

Mobilnummer: 0734-612020

E-post: markus.sodergren@hb.se

Rumsnummer: C822

Signatur: MSO