Malin Utter

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4325

Mobilnummer: 0701-832484

E-post: malin.utter@hb.se

Rumsnummer: C312A

Signatur: MUT