Nils Lindh

Verksamhetsstöd
— Campus och hållbarhet

Telefonnummer: 033-435 4098

E-post: nils.lindh@hb.se

Rumsnummer: C712

Signatur: NLI