Nils Lindh

Verksamhetsstöd

Campus och hållbarhet

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för textilteknologi

Telefonnummer: 033-435 4098

Mobilnummer: 0701-840272

E-post: nils.lindh@hb.se

Rumsnummer: C712

Signatur: NLI