Ola Wallinder

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
Institutionen för informationsteknologi

E-post: ola.wallinder@hb.se

Signatur: OLWA