Bo Månsson

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för ingenjörsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4603

Mobilnummer: 0790-981939

E-post: bo.mansson@hb.se

Rumsnummer: C814

Signatur: OON