Peter Andersson

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för ingenjörsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4432

E-post: peter.andersson@hb.se

Rumsnummer: C826

Signatur: PAN