Petra Andersson

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4826

E-post: petra.andersson@hb.se

Signatur: PEAD