Petra Pauli

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4563 E-post: petra.pauli@hb.se Rumsnummer: A511 Signatur: PEPA