Petra Pauli

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4563

E-post: petra.pauli@hb.se

Rumsnummer: A511

Signatur: PEPA