Peter Kammensjö

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för ingenjörsvetenskap

E-post: peter.kammensjo@hb.se Signatur: PK