Peter Kammensjö

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för ingenjörsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 5967

Mobilnummer: 0708-362666

E-post: peter.kammensjo@hb.se

Rumsnummer: c813

Signatur: PK