Sara Lorén

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för ingenjörsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4622

Mobilnummer: 0790-981949

E-post: sara.loren@hb.se

Rumsnummer: C828

Signatur: SALR