Sirpa Bark

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4495

E-post: sirpa.bark@hb.se

Rumsnummer: C308b

Signatur: SIBA