Sofia Zetterlund

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4773

E-post: sofia.zetterlund@hb.se

Rumsnummer: D725

Signatur: SOZE