Thomas Eriksson

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4782

E-post: thomas.eriksson@hb.se

Rumsnummer: E716

Signatur: THER