Thomas Eriksson

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4782

Mobilnummer: 0790-662573

E-post: thomas.eriksson@hb.se

Rumsnummer: E716

Signatur: THER