Thomas Wilson

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer:

Mobilnummer:

E-post: thomas.wilson@hb.se

Rumsnummer: C528

Signatur: TOW