Tatiana Svedén

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 4422

E-post: tatiana.sveden@hb.se

Rumsnummer: D812

Signatur: TSV